مقالات تازه

طالبان خواهند فهمید که حکومت کردن از جنگیدن دشوارتر است

برای جامعه بین المللی که هم با فاجعه انسانی و هم با «طالبان اصلاح نشده»، مواجه است، این گزینه وجود دارد که یا با آنها درگیر شود و یا منزوی شان سازد. هر دو گزینه خطراتی دارند. رها كردن كشور باعث رنج انساني بزرگ، موج‌هاي عظیم مهاجرت و از دست دادن هر گونه توانايي براي هدايت طالبان به سمت ميانه‌روي خواهد شد. با این حال، طالبان برای اعتبار بخشیدن به حکومت خود و تقویت سلطه بر قدرت، از هرگونه تعاملی استفاده خواهد کرد.

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد