مقالات تازه

بنیاد گرایی و خشونت در افغانستان

اسلام سنتی حنفی، سلطنت و پشتونیزم. که با حکومت جمهوری داود خان، ضلع سلطنت و با حکومت لنینیستها (خلق و پرچم ) همه ی اضلاع سه گانه شکسته می شوند و در دوره مجاهدین، شکست پشتونیزم تعمیق می شود. که در مجموع بر اثر جریانهای سکولاریزم و نوگرایی از زمان امان الله خان تا دوره لنینیستهای خلق و پرچم و قدرت یافتن نیروهای غیر پشتون تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی، بحرانهای هویت، مشروعیت، فرهنگ، تضاد طبقاتی، ضعف نظامی، آشوب و فشار و شکست هژمونی پشتونیزم، به وجود می آیند که این وضعیت، به ایدئولوژیک شدن سنت، بنیاد گرایی و سلفیزم بویژه در میان اهل سنت منجر می شود که نقطه اوج آن طالبانیزم است.

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد