خانه » مقالات » اندیشه

اندیشه

هویت ملی تزریقی است یا روییدنی؟!

مفهوم «هویت ملی» بدون بررسی مفهوم ملت و فهمی که از آن داریم، میسر نمی شود. در تعریف مفهوم ملت از دیرباز میان صاحب‌نظران اختلاف نظر وجود داشته است. در تفکر آلمانی ِمفهوم ملت، عواملی چون نژاد، تبار، زبان و مذهب از عناصر تشکیل دهنده‌ی ملت می باشند که دراین میان عامل نژاد مقام اول را دارد و مطابق این دکترین، میان نژادهای مختلف بشری گونه‌ای سلسله مراتب وجود دارد که دررأس آنها نژاد آریایی و در پایین ترین مرحله …

ادامه... »

کارکرد استراتیژی «اعتدال» در مدیریت قدرت

افغانستان کشور افراط و تفریط ها است. منظور ما از «ازاستراتیژی اعتدال»، استراتیژی میانه روی و نفی افراط و تفریط ها است: راهی را که کشور های توسعه یافته و دموکراتیک پیموده اند، تجربه خوبی است برای ما؛ در کشورهای یاد شده دهها سال است که از انقلاب های خشونت بار، کودتاها و جنگ های مسلحانه خبری نیست. جنگ های مسلحانه و انقلاب های خونین، هزینه های زیادی را به همراه دارند که سال های طولانی را در بر می گیرند تا کشور به وضعیت عادی برگردد. بدبخت، جامعه ی است که انقلاب می کند و خوشبخت، جامعه ی است که به جای انقلاب، استراتیژی اعتدال را در پیش می گیرد و از طریق اصلاحات گام به گام و تدریجی، راه دشوار توسعه و پیشرفت را دنبال می کند چیزی که در بسیاری از کشور های غربی از گذشته های دور تا به امروز جریان دارد.

ادامه... »

فاشیسم و دموکراسی

کاربرد مفهوم فاشیسم در گفتارها و نوشتارهای علمی، دو جنبه متفاوت را در بر می گیرد: ۱- جریان سیاسی تحکم گرا در سالهای۱۹۲۲تا ۱۹۴۳میلادی در ایتالیا، که خود را فاشیسم می نامید. ۲- جریانهای سیاسی مشابه، ( بویژه در بعد اجتماعی)، اعمال کننده روشهای سرکردگی فاشیستی در زبان سیاسی روزمره، اصطلاح فاشیسم برای نشان دادن ارزشهای منفی حریف سیاسی بکار می رود که بیان گرخشونت سازمان یافته و ایجاد وحشت و ترور می باشد. در جبهه چپ، ابراز خشونت آمیز …

ادامه... »

نیچه و قانون ضعفاء

اگر نیچه افغانستان را می دید هیچگاه نمی گفت قانون، اختراع ضعفاء است برای بازداشتن و ممانعت اقویا از خودسری ها و خودکامگی های شان. البته این سخن او درست است که ضعفاء به دلیل ضعفی که دارند همیشه مادون اقویا اند. اما او اگر افغانستان را می دید نمی گفت ضعفاء برای جبران ضعف خود قانون را اختراع کردند و کوشیدند آن را “مافوق همه” سازند تا به این وسیله اقتدار و مافوق بودند اقویا را مهار کنند. نیچه …

ادامه... »

گفت وگوی تمدن ها یا برخورد تمدن ها؟

. ابرجنگ سالار، جهان را به کدام سو می برد؟   جورج دبلیو بوش رییس جمهور پیشین امریکا در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱، زمانی که از فرط«ترس» و «خشم» کنترل خود را کاملاً از دست داده بود، سخنی را بر زبان راند که معمولاً در شرایط و حالات عادی کتمان می کنند و بر زبان نمی آورند. او ضمیر ناخودآگاه خود را متأثر از آن شرایط سخت و دشوار اینطور روایت کرد: «هرکه با ما نیست علیه ماست…. جنگ ما علیه …

ادامه... »

هایدگر؛ فیلسوف میان دو جنگ

فلسفه هایدگر،فیلسوف آلمانی،پیرامون سئوال درباره معنی وهدف هستی است. درشاهکاراویعنی کتاب “هستی وزمان”درسال ۱۹۲۷،ادعامیشود که وظیفه هستی مرگ است. شاید به این دلیل اودرسال ۱۹۳۴-۱۹۳۳ عضوحزب نازی آلمان گردید.نیروهای پیروزفرانسوی درجنگ جهانی دوم؛ به این سبب ازورود وی به دانشگاه بین سالهای ۱۹۵۱-۱۹۴۵ جلوگبری نمودند. هایدگربقول مارکسیستها،ترس ودرد ورنج خرده بورژوازی بعدازجنگ جهانی اول را،رنجهای ابدی هستی انسان بحساب می آورد.مورخین چپ اورایکی ازپایه گذاران اگزیستنسیالیسم مبلغ امپریالیسم و یکی ازتئوریسن ها،راهگشایان،وحزب گرایان فاشیسم آلمان میدانند.طبق نظرهایدگر معنی هستی در …

ادامه... »

نکاتی پیرامون اسلام و آنارشیسم

  ما جهان سومی ها، که بواسطۀ دوری از تعقل در این وضع مانده و با فرافکنی، مهر همۀ اتهامات و مشکلات را بر پیشانیِ دیگری می زنیم، در ادامه احساس گرایی خود، در بکاربری شگردهای خود فریبی، استادگردیده یم؛ اینکه همه اندیشه های بزرگ را تحقیر نمائیم! زمانی شنیده بودم که لئوی تولستوی بزرگ و نامدار، گرایشات آنارشیستی داشته است. با توجه به معنای شایع و مبتذلی که از این اصطلاح در جامعۀ ما وجود دارد، در آن هنگام …

ادامه... »

مفهوم درست سکولاریسم

  درابتدای این نوشتار باید اشاره کنم متاسفانه مشکلی که همیشه گریبانگیر ما بوده فهم غلط مفاهیم بوده که باعث موضع گیری نادرست شده لذا دراین نوشتار قصدم براین است بادادن مفهوم واقعی سکولاریسم به خواننده عنوان کنم سکولاریسم نه تنها بی دینی و مرگ دین نیست بلکه شاهراه رسیدن به دموکراسی است.   سکولاریزم… در تعریف سکولاریزم می توان چنین بیان داشت: تفکر یا نگرشی مبنی بر جهان باوری و دنیا گرائی! فلسفه ای که تاکید بر جدائی دین …

ادامه... »

مفهوم درست وواقعی اومانیسم

  قبل ازپرداختن به این مبحث همانطور که درمبحث سکولاریسم هم عنوان کردم متاسفانه برخی مکاتب ودرکل مفاهیم خوب شناسانده نشده اند وباعث موضع گیری اشتباه ازطرف مردم شده اند همانطور که اثبات کردم سکولاریسم بی دینی مطلق وخواهان مرگ کامل دین نیست دراین نوشتارهم تلاش می کنم اثبات کنم اومانیسم نفی خدا والحاد نیست بلکه هدفش توجه بیشتر به انسان بعنوان اشرف مخلوقات است. تعریف نویسنده ازاومانیسم  (فرد اصالت می یابد و سالارجهان خویش پنداشته می شود)   تعاریف …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved