خانه » مقالات » نگاه ژرف

نگاه ژرف

نگاه ژرف،
بازتاب دهنده مقالات و آثار علمی و پژوهشی است

تبیین سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان بر اساس نظریه پیوستگی

راحی، تصمیم‌گیری و اجرای یک سیاست خارجی موفق، مستلزم شناخت عوامل تعیین‌کننده‌ داخلی و خارجی است. افغانستان پسا‌طالبان، با ایجاد حکومت جدید، وارد ‌مرحله‌ای بی‌بدیل در سیاست خارجی‌اش شد که در نتیجه‌ تعاملات کشور با بازیگران بین‌المللی و ائتلاف با جامعه جهانی گسترش یافت. در شرایط جدید با توجه به فرصت‌ها و تهدید‌ها، تبیین سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان و نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری سیاست خارجی این کشور دارای اهمیتی خاص است. هدف این پژوهش، شناسایی متغیرهای اثر‌گذار (با توجه به وزن هر یک) بر سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان و چالش‌های موجود است. پرسش اصلی ‌پژوهش موجود این است: متغیر‌های اثر‌گذار بر تصمیم‌گیری سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان چیستند؟ برای پاسخ به این پرسش‌، نظریه پیوستگی جیمز روزنا برای تبیین سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان انتخاب شده است. طبق این نظریه‌، جوامعی نظیر افغانستان که از نظر

ادامه... »

نقش مدیریت دانش در توسعه سرمایه اجتماعی

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیریت دانش بر توسعه سرمایه اجتماعی در مدارس خصوصی و غیرانتفاعی شهر کابل است. جامعه آماری پژوهش معلمان مدارس خصوصی و غیر انتفاعی ناحیه سیزده شهر کابل بود. این تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و اطلاعات و داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شدند. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری بر اساس فرضیه‌ها و اهداف تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت.

ادامه... »

سیاست جنایی افغانستان درقبال مواد مخدر

بعدازفروپاشی نظم وثبات سیاسی افغانستان، دردهه پنجاه هجری شمسی انواع گوناگون جرایم سازمان وشبکه سازمان یافته تبهکار، دراین چهار دهه درافغانستان ظهور نمود ،یکی از جرایم سازمان یافته ای که درافغانستان بسیار وسیع وگسترده ارتکاب می یابد جرم مواد مخدر است. که درتمام عرصه های سیاسی، امنیتی واقتصادی وحقوقی کشور اثر گذار بوده وشبکه های مجرمانه تبهکار مرتبط با مواد مخدر توانسته اند با استفاده از ثروت های کلان ناشی از مواد مخدر به سهولت در ارکان اساسی وقدرت نفوذ …

ادامه... »

ممنوعیت استعمال سم وسلاح های سمی از دیدگاه حقوق بین االمللی بشر دوستانه واسلام

چکیده: استعمال سم وسلاح های سمی، یکی از مسائلی مورد بحث درحقوق بین المللی بشر دوستانه وحقوق اسلام است. پرسش این است که درحقوق مخاصمات مسلحانه میزان استفاده مشروع ،از تجهیزات نظامی برعلیه دشمن تا چه حد است. آیا به منظور تضعیف قوای دشمن وزمینه پیروزی برآن، استفاده از سم وسلاح های سمی جایز است یانه ؟ قواعد حقوق بین الملل وآموزه های دینی برای تنظیم حقوق مخاصمات  مسلحانه وسامان مند نمودند حقوق جنگ، داری یک سلسله قوانینی است که …

ادامه... »

تحلیل جاسوسی رایانه ای

جاسوسی رایانه ای یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است. که درماده ۷۳۱-۷۳۲ ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم انگاری شده است جاسوسی  رایانه ای از آن دسته جرایمی است که رایانه در رکن مادی آن، به عنوان وسیله ارتکاب جرم یا موضوع جرم نقش اساسی دارد؛ زیرا جرم جاسوسی رایانه ای از جرایم وسیله ای است که پیش از پیدایش رایانه امکان پذیرنبود؛ ولی با بازشدن فضای مجازی وگسترش صنعت وتکنولوژی یکی از جرایمی که درزمره جرایم سنتی …

ادامه... »

نقدی بر کتاب «طرزی و سراج الاخبار»

بشیر سخاورز در مقدمه کتاب خود نگاهى نوستالوژیک به گذشته افغانستان دارد. وى با درک درستى که از شرایط جامعه امروزى افغانستان پیدا کرده، کوشیده است که انتشار این کتاب به بازآفرینى نقش دوباره جریان روشنفکرى که هدایت و رهبرى آن را محمود طرزى بر عهده داشته، بیانجامد و نقش فراموش شده نسل امروز را با تطبیقى موشکافانه با اقدامات نسل صد سال گذشته به ایشان یادآور شود. طرزى حلقه گمشده جامعه آن روز خود را یافته بود. او وطن …

ادامه... »

تروریسم از دیدگاه حقوق اسلامی

  مقدمه   ترور و تروریسم یکی از مباحث پررونق محافل سیاسی و حقوقی دنیا و مجامع بین‌المللی است. شنیدن این واژه ذهن را متوجه خشونت، قتل و جنایت می‌کند. عملیات تروریستی پدیده‌ای تازه نیست، بلکه روشی است که طی قرون متمادی، ضعیفان برای ترساندن حکومتها و قدرتمندان حاکم یا دو قدرتمند در مقابل یکدیگر، یا قدرتمندی برای ترساندن ضعیفان به‌کار برده‌اند، و تاریخ، آکنده از اقدامهای تروریستی است   در سال های اخیر عملیات تروریستی زیادی به وسیله یا …

ادامه... »

احزاب سیاسی و تثبیت دموکراسی در افغانستان

  فهرست عناوین چکیده ۲ . ۲ واژگان کلیدی: حزب سیاسی، دموکراسی، افغانستان، شکافهای اجتماعی. ۲ طرح مساله. ۳ ۱٫مفاهیم و کلیات.. ۲ ۱٫۱٫ تعریف حزب سیاسی. ۲ ۱٫۲٫ نظریه‌های پیدایش احزاب.. ۲ ۱٫۲٫۱٫  نظریه انتخابی. ۲ ۱٫۲٫۲٫  نظریه توسعه و نوسازی.. ۲ ۱٫۲٫۳٫  نظریه تضاد طبقاتی. ۳ ۱٫۳٫ شکافهای اجتماعی. ۳ ۱٫۳٫۱٫  شکاف فعال و شکاف غیر فعال. ۳ ۱٫۳٫۲٫ شکاف اولیه و ثانویه. ۳ ۱٫۳٫۳٫ شکافهای متراکم و شکافهای متقاطع. ۳ احزاب سیاسی افغانستان. ۵ ۲٫۱٫ احزاب دوران …

ادامه... »

نقد وبررسی آثار صادق هدایت

آثار صادق هدایت را به چند دسته می توان تقسیم نمود ؛ مقالات وتحقیقات ، نمایشنامه ها ، ترجمه ها وداستان ها . ما در این نوشتار بیشتر به کار های داستانی صادق هدایت نظر داریم وچون نمایشنامه های هدایت از سه اثر تجاوز نمی کند ، ابتدا سراغ آنها می رویم . نمایشنامه های هدایت آثار قابل قبولی نیست . یحیی آرین پور می نویسد : « پروین دختر ساسان و مازیار دو نمایشنامه تاریخی است که در تحت …

ادامه... »

جامعه و دولت از دیدگاه ابن خلدون

ابن خلدون در سال هاي 776 تا 779 در قلعه ابن سلامه در تلمسان الجزاير گوشه گيري اختيار کرد و در آنجا مقدمه و بخش هايي از کتاب تاريخ خود «العبر» را نوشت. خودش در اين باره مي نويسد:«در آن قلعه فارغ از کليه مشاغل و اعمال اقامت گزيدم و هنگام اقامت در آن به تأليف اين کتاب [العبر] آغاز کردم و مقدمه آن را بدين شيوه شگفت که در آن عالم تنهايي بدان رهبري شدم تکميل کردم.»

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved