خانه » ضامن علی حبیبی

ضامن علی حبیبی

ضامن علی حبیبی، نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، کابل

سیاست جنایی افغانستان درقبال مواد مخدر

بعدازفروپاشی نظم وثبات سیاسی افغانستان، دردهه پنجاه هجری شمسی انواع گوناگون جرایم سازمان وشبکه سازمان یافته تبهکار، دراین چهار دهه درافغانستان ظهور نمود ،یکی از جرایم سازمان یافته ای که درافغانستان بسیار وسیع وگسترده ارتکاب می یابد جرم مواد مخدر است. که درتمام عرصه های سیاسی، امنیتی واقتصادی وحقوقی کشور اثر گذار بوده وشبکه های مجرمانه تبهکار مرتبط با مواد مخدر توانسته اند با استفاده از ثروت های کلان ناشی از مواد مخدر به سهولت در ارکان اساسی وقدرت نفوذ …

ادامه... »

ممنوعیت استعمال سم وسلاح های سمی از دیدگاه حقوق بین االمللی بشر دوستانه واسلام

چکیده: استعمال سم وسلاح های سمی، یکی از مسائلی مورد بحث درحقوق بین المللی بشر دوستانه وحقوق اسلام است. پرسش این است که درحقوق مخاصمات مسلحانه میزان استفاده مشروع ،از تجهیزات نظامی برعلیه دشمن تا چه حد است. آیا به منظور تضعیف قوای دشمن وزمینه پیروزی برآن، استفاده از سم وسلاح های سمی جایز است یانه ؟ قواعد حقوق بین الملل وآموزه های دینی برای تنظیم حقوق مخاصمات  مسلحانه وسامان مند نمودند حقوق جنگ، داری یک سلسله قوانینی است که …

ادامه... »

تحلیل جاسوسی رایانه ای

جاسوسی رایانه ای یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است. که درماده ۷۳۱-۷۳۲ ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم انگاری شده است جاسوسی  رایانه ای از آن دسته جرایمی است که رایانه در رکن مادی آن، به عنوان وسیله ارتکاب جرم یا موضوع جرم نقش اساسی دارد؛ زیرا جرم جاسوسی رایانه ای از جرایم وسیله ای است که پیش از پیدایش رایانه امکان پذیرنبود؛ ولی با بازشدن فضای مجازی وگسترش صنعت وتکنولوژی یکی از جرایمی که درزمره جرایم سنتی …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved