خانه » غلام سخی احسانی

غلام سخی احسانی

غلام سخی احسانی؛ نویسنده و پژوهشگر، کابل

آموزش و بهسازی منابع انسانی سازمانها

تغيير مداوم اوضاع و شرايط دروني و بيروني؛ بالاخص صحنه درهم تنيده و پيچيدة بين الملل، ايجاب مي كند كه سازمانها به طور مستمر و پي گيرانه در صدد افزايش آگاهي، توانايي و مهارتهاي فني، تخصصي كاركنان خود به طور جامع و در سطوح مختلف باشند، زيرا بالابردن آگاهي كاركنان، منجر به شفاف شدن ذهنيت ها شده و افراد سازمان با بصيرت بيشتري با مولفه هاي پيرامون شان (كه مدام درگيرند) روبرو خواهند شد.

ادامه... »

همگرایی در سیاست خارجی افغانستان و ایران

در عصر اطلاعات، دولتها را نمي‌توان بسان جزيره‌هاي دورافتاده و منزوي تصور كرد. بلكه چونان اعضاي يك جامعه باهم در تعاملند، و اين تعامل، در چهره روابط شبكه‌اي بين‌المللي بسيار گسترده و پيچيده جلوه‌گر است؛ كه عمده‌ترين شاخصهاي آن در شكل برقراري روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي نمايان است. در حقيقت، بافت جامعه بين‌المللي از تارهاي نخ اينگونه روابط تنيده شده است؛ كه به اينگونه رفتار‌ها كه الزاماً از مجراي واحد‌هاي سياسي صورت مي‌پذيرند، نظام بين‌المللي اطلاق مي‌شود، بدان معني كه واحد‌هاي سياسي بايد در چارچوب جامعه‌اي به نام نظام دولتها ايفاي نقش كنند، ولي ميزان نقش گيري دولتها بستگي تام به چند متغير دارد، مثل ميزان قدرت نظامي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و توان بازيگري و چانه زني ديپلماتيك در صحنه بين‌الملل.

ادامه... »

غنای دموکراسی برآیند پلورالیسم قومی

پيشينه مفهوم دولت ملي تجلي كننده مجموعه‌اي بوم زاد و طبيعي از مردمي است كه به وسيله قوم، مذهب و زبان مشترك به يكديگر پيوند مي‌خورند. بدان معني كه با مراجعه به تاريخ شكل‌گيري نخستين دولت‌هاي ملي مسجل مي‌شود كه آنها اكثرا مجموعه‌هاي گر‌د آمده‌اي از زبان، قوم و مذهب و واحد بودند.

ادامه... »

احزاب سیاسی؛ پیش نیاز انتخابات رقابتی

افغانستان كشوري است كه ويژگي اصلي آنرا تعدد اقوام و بالتبع تنوع و گوناگوني ساختارهاي فرهنگي و سياسي تشكيل ميدهند؛ كه اين امر در گذشته موجب روي كار آمدن دولتهاي با ماهيت و كارويژه اي قومي گرديده بود كه در اين چارچوب براي اقوام حاشيه اي و بيرون از دستگاه حاكميت, حقوق شهروندي و مدني شناخته شده اي وجود نداشت چرا كه طبق تحقيق سيستمي (ايستون) بدليل قومي بودن خاستگاه و درون داد دولتها, برون داد و تصميمات آنها نيز قومي بودند اكنون پس از دوره كوتاه دموكراتيزه كردن كشور كه از اهداف دولت موقت و انتقالي به حساب مي امدند و نيز رسميت يافتن حقوق شهروندي و حق رأي همگاني كه جلوه ان در راستاي برگزاري اولين انتخابات تجلي يافته است؛ زمان مناسبي براي طرح انواع مطالبات و خواسته هاي سركوب شده اي گروههاي مختلف قومي- سياسي فراهم شده است.

ادامه... »

موانع توسعه احزاب سیاسی در افغانستان

هدف ما ارائه تحليلي نظري درباره احزاب سياسي در قالب نظام‌هاي سياسي افغانستان است. با اين نگاه آيا احزاب سياسي كه امروزه تبديل به مهمترين سازمان سياسي دموكراسي‌هاي معاصر شده است, تاكنون در جامعه افغانستان بوجود آمده است يا خير؟

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved