خانه » حسنیار قاضی زاده

حسن یار قاضیزاده

حسنیار قاضی زاده، پژوهگر

نقش خشونت های خانوادگی در رفتارهای مجرمانه

خشونت خانوادگی نقش اساسی و مهم در بروز رفتار های مجرمانه دارد؛ زیرا در خانواده های که خشونت به حدی بالادر آن وجود دارد اطفال و فرزندان آن خانواده با احساس کمبودی مهرو عاطفه و عدم احساس آرامش و امنیت فضای بیرون را بر فضای خانه ترجیح داده و در نتیجه به گروه های مجرمانه می­پیوندد. پیوستن و عضو شدن در گروه های مجرمانه سبب خشونت های است که در خانواده بالای اعضای آن خانواده می­شود.

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved