خانه » نصرالله نظری

نصرالله نظری

نقدی بر« بازگشت کلاه سفیدها»

هرچند جناب مهدوی تلاش دارد تا حضور طالبان در دولت را، ناشی از استراتژی آمریکا مبنی بر حضور بلند مدت در افغانستان قلمداد نموده و اهتمام دارد تا این حضور «خوشحال کننده» را بر بنای مدل جامعه پلورال و دموکرات تحلیل نماید اما به نظر می رسد که از این حقیقت انکار ناپذیر غافل مانده است که: ۱- دموکراسی و فضای سیاسی پلورال الزاما نیامند فرهنگ دموکراسی و گفتمان سیاسی مسالمت آمیز و هم پذیر می باشد، در حالیکه ساختار …

ادامه... »

عقلانیت و داوری میان سازگاری و ناسازگاری

زندگی اجتماعی مستلزم عدم سازش دایمی بین نیروهای حافظ نظم اجتماعی و نیروهایی است که موجب بی نظمی می شوند. در واقع، ما در کانون یک نزاع دایمی میان سازوکار های کنترل اجتماعی و تمایلات اجتماعی به کج روی (Deviance)، کشمکش (Conflict)، و ناسازگاری (Discord) زندگی می کنیم. این معرکه اجتماعی طرف کاملا بر حق و یا باطل ندارد، چون نه نیروهای کنترل همیشه بی زیان اند و نه عوامل کج روی و ناسازگاری همیشه بدخواه. بنابراین درستی یا نادرستی …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved