خانه » نادر محسنی

نادر محسنی

نادر محسنی، نویسنده و مدرس دانشگاه، کابل

قوانین سرگردان

ولسی جرگه شورای ملی ، سه قانون را به دلیل برداشت های متفاوتی که از مواد قانون اساسی وجود داشت، برای تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی واگذار نمود، کمیسیونی که تشکیل آن به دلیل اختلاف میان قوای مقننه و مجریه با مشکل مواجه شده و تا کنون شکل خارجی به خود نگرفته است .   ماده یکصدو پنجاه و هفتم قانون اساسی در رابطه به تشکیل این کمیسیون چنین میگوید:   کمیسیون مستقل نظارت بر …

ادامه... »

عبور از خط قرمز

براساس تصریح قانون اساسی افغانستان وظیفه ی رئیس جمهور، در اول جوزای سال پنجم به پایان می رسد . بر این اساس از اول جوزای سال جاری دوره ریاست جمهوری محترم حامد کرزی رئیس جمهور فعلی افغانستان ختم شده تلقی میگردد. اما آنچه که امروزه در محافل سیاسی و اجتماعی افغانستان قابل تأمل می باشد موضع گیری های متعدد و متفاوت نسبت به عبور دوره ریاست جمهوری از میعاد تعیین شده در قانون اساسی است . گرچه به استناد تفسیر …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved