خانه » موسی محسنی

موسی محسنی

موسی محسنی، نویسنده و پژوهشگر، ایران

خانه خدا

روز هایی را بیاد می آورم که خانه ای ما پر بود از آدمهای کلان که وقتی به خانه می آمدند ونان می خوردند ، دهان شان پچ پچ صدا می داد . تا وقتی آنها بودند از صدای گامها ، گفتگوها ، خنده ها وخرخر نفس های شان که در بیداری وخواب خانه منعکس بود ، خانه دم می گرفت.. وقتی صدای اذان می آمد ، این مردان بر می خواستند ، راه می افتادند ومی رفتند . سپس …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved