خانه » محمود موسایی

محمود موسایی

محمود موسائی، نویسنده و پژوهشگر، ایران

در سانسور زیستن

  سانسور تابع قدرت در اینکه قدرت کلیدی ترین مفهوم وعنصر سیاست است شکی نیست واین از تعاریف مختلف علم سیاست مشهود است. مثلا سیاست را توانایی بازی  گرفتن از بازیگران سیاسی ویاقدرت سازمان دهی افراد دانسته اند. یا درتعریفی دیگر ساست عبارت است از کسب مشروعیت درسایه قدرت. وچندین تعریف دیگر که همگی به نقش اساسی قدرت در سیاست اشاره دارند. البته حیطه قدرت در کلیه امور روزمره مردم یک سرزمین جریان دارد حتی مسائل حقوقی، اجتماعی ، فردی، …

ادامه... »

مفهوم درست سکولاریسم

  درابتدای این نوشتار باید اشاره کنم متاسفانه مشکلی که همیشه گریبانگیر ما بوده فهم غلط مفاهیم بوده که باعث موضع گیری نادرست شده لذا دراین نوشتار قصدم براین است بادادن مفهوم واقعی سکولاریسم به خواننده عنوان کنم سکولاریسم نه تنها بی دینی و مرگ دین نیست بلکه شاهراه رسیدن به دموکراسی است.   سکولاریزم… در تعریف سکولاریزم می توان چنین بیان داشت: تفکر یا نگرشی مبنی بر جهان باوری و دنیا گرائی! فلسفه ای که تاکید بر جدائی دین …

ادامه... »

مفهوم درست وواقعی اومانیسم

  قبل ازپرداختن به این مبحث همانطور که درمبحث سکولاریسم هم عنوان کردم متاسفانه برخی مکاتب ودرکل مفاهیم خوب شناسانده نشده اند وباعث موضع گیری اشتباه ازطرف مردم شده اند همانطور که اثبات کردم سکولاریسم بی دینی مطلق وخواهان مرگ کامل دین نیست دراین نوشتارهم تلاش می کنم اثبات کنم اومانیسم نفی خدا والحاد نیست بلکه هدفش توجه بیشتر به انسان بعنوان اشرف مخلوقات است. تعریف نویسنده ازاومانیسم  (فرد اصالت می یابد و سالارجهان خویش پنداشته می شود)   تعاریف …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved