خانه » مهدی جعفری خانقاه

مهدی جعفری خانقاه

سید مهدی جعفری خانقاه، نویسنده و پژوهشگر، ایران

نقدی بر کتاب «طرزی و سراج الاخبار»

بشیر سخاورز در مقدمه کتاب خود نگاهى نوستالوژیک به گذشته افغانستان دارد. وى با درک درستى که از شرایط جامعه امروزى افغانستان پیدا کرده، کوشیده است که انتشار این کتاب به بازآفرینى نقش دوباره جریان روشنفکرى که هدایت و رهبرى آن را محمود طرزى بر عهده داشته، بیانجامد و نقش فراموش شده نسل امروز را با تطبیقى موشکافانه با اقدامات نسل صد سال گذشته به ایشان یادآور شود. طرزى حلقه گمشده جامعه آن روز خود را یافته بود. او وطن …

ادامه... »

سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغان در ایران ۱۳۵۷-۱۳۸۶

با تورق در تاریخ مطبوعات افغانستان در می یابیم از میان کشورهای فارسی زبان، افغانستان چهارمین کشوری بود که برای نخستین بار طعم روزنامه نگاری فارسی راتجربه کرد و به این ترتیب با انتشار نخستین نشریه افغانستان به نام شمس النهار در هفته آخر شعبان ۱۲۹۰ (هفته سوم اکتبر ۱۸۷۳/ هفته چهارم مهر ۱۲۵۲) (پروین,۱۳۷۷,ص۳۱۹). دست اندرکاران آن به فاصله ۳۷ ساله خود با روزنامه نگاری ایران و فاصله ۹۳ ساله با روزنامه نگاری فارسی در هند پایان بخشیدند. اکنون …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved