خانه » کامبیز پارتازیان

کامبیز پارتازیان

کامبیز پارتازیان، مترجم و پژوهشگر، ایران

نشانه اغراق آمیز هنر و تکنو لوژی

حفظ آینده برای تصویر سرنوشت تصویر در عصر دیجیتال چیست؟ حفظ تصویر برای آینده؟ شاید هم بالعکس، حفظ آینده برای تصویر؟ در نتیجه این پرسش سیاسی مطرح می شود: در عصر دیجیتال،حفظ تصویر برای که؟ و به چه منظور؟ پرسش واقعی لزوما ماندگاری تصویر را تضمین نمی کند، بلکه دسترس پذیری فرهنگی آزاد به تصاویر آینده را ابقاء نموده و عملا، ماندگاری آینده باز برای تصویر را تضمین می کند. آینده دیجیتال تحت کنترل جهانی اربابان دیجیتال به معنای آینده …

ادامه... »

فاشیسم و دموکراسی

کاربرد مفهوم فاشیسم در گفتارها و نوشتارهای علمی، دو جنبه متفاوت را در بر می گیرد: ۱- جریان سیاسی تحکم گرا در سالهای۱۹۲۲تا ۱۹۴۳میلادی در ایتالیا، که خود را فاشیسم می نامید. ۲- جریانهای سیاسی مشابه، ( بویژه در بعد اجتماعی)، اعمال کننده روشهای سرکردگی فاشیستی در زبان سیاسی روزمره، اصطلاح فاشیسم برای نشان دادن ارزشهای منفی حریف سیاسی بکار می رود که بیان گرخشونت سازمان یافته و ایجاد وحشت و ترور می باشد. در جبهه چپ، ابراز خشونت آمیز …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved