خانه » هارون امیرزاده

هارون امیرزاده

هارون امیرزاده، مدرس و پژوهشگر ساکن لندن

جنگ قدرت از سرداران درانی تا سرداران پنجشیر!

درین مقاله مراد از «سرداران پنجشیر» بازماندگان، یاران و برادران احمد شاه مسعود است که تلاش آنها خیلی شباهت دارد به جنگ قدرت میان شهزادگان، نوادگان و بازماندگان احمد شاه درانی در ۲۰۰ سال گذشته که باعث تباهی خراسان و مستعمره قدرت های خارجی شدند.

ادامه... »

چرا غنی صالح را در یک انتصاب عجولانه بحیث قربانی انتخاب کرد؟

  اشرف غنی در یک حرکت خشمگینانه و در واکنش به «خروج عجولانه» و «معامله عجولانه» با پاکستان دست به یک « انتصابات عجولانه» زد صالح و خالد را بحیث وزرای داخله و دفاع تعین کرد. تقرر صالح بحیث یک عنصر معروف به ضد پاکستان و طالبان را برخی دوستان او تبریک گفتند و باور کردند که او توانایی بهبود امنیت در چهارچوب وزارت داخله دارد. به باور من امرالله را در آخرین روز های عمر حکومت غنی پیش از …

ادامه... »

دروغهای شاخدار غنی در کنفرانس ژنو در زیر سایه ظهور امارت طالبان

  کنفرانس ژنیو در حالی برگزار شده است که دولت غنی در آستانه سقوط مرگبار قرار دارد و حامیان امریکایی او مصروف معامله با طالبان بحیث قدرت مشروع دولت آینده افغانستان اند. غنی در کنفرانس ژنیو در تلاش است که باغ های سرخ و سبز را برای جلب حمایت از دست رفته جامعه جهانی نشان بدهد. این در حالیست که او بی کفایت ترین و دروغگو ترین رهبر در تاریخ سیاسی افغانستان است. چنانچه کشور در زیر مدیریت او در …

ادامه... »

تاجیک ها باید جسارت حق طلبی را از هموطنان هزاره و ازبیک بیاموزند!

  بسیاری تاجیک ها به جسارت، اتفاق و توانایی برادران هزاره و ازبیک در میدان حق طلبی و مقاومت علیه تروریزم و فاشیزم ارگ حسادت می خورند، که چرا مثل این هموطنان شان از حقوق مشروع شان دفاع کرده نمی توانند. فرزندان تاجیک از جنرال تا سر باز از وزیر تا دهقان نسل کشی می شوند، در زندان ها افگنده میشوند و یا با توهین برکنار میشوند، ولی کوچکترین واکنشی نشان نمی دهند. بر عکس هر زمانیکه تاجیکان نسل کشی …

ادامه... »

ماموریت جدید یک تبهکار شناخته شده در افغانستان

  هژده سال قبل زلمی خلیلزاد در اوج سقوط طالبان در رکاب بوش وارد بازی افغانستان شد تا معادله قدرت ۲+۲ را ۸ ثابت کند. ولی حالا امریکا در باتلاق این معادله غیر علمی و غیر منطقی گیر افتیده است. اینک بعد از هژده سال خلیلزاد در یک ماموریت جدید تبهکارانه وارد بازی شده است، که با زور امریکایی و جهالت قبیلوی معادله دروغین و ناکام مذکور را باز نگری کند. آیا این بار معادله جدید او منطقی و علمی …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved