خانه » عبدالعزیز دانش

عبدالعزیز دانش

دکتر عبدالعزیز دانش، دکترای حقوق بین الملل، پژوهشگر و استاد دانشگاه

مصالحه درون قومی یا بازگشت به آپارتاید سیاسی؟

با فرض یکجا شدن طالبان با حکومت موجود و بریدن آنها از اربابان پاکستانی، عربی و غربی خود، انحصار مطلق قومی تکمیل گردیده، محروم سازی، به حاشیه رانی، زورگویی و فشار بر سایر اقوام مضاعف خواهد شد. یقینا در چنین وضعیتی جبهه بندی ها صورت و شکل جدیدی بخود خواهد گرفت. و چه بسا این بار مسآله حق تعیین سرنوشت و جدایی طلبی سیاسی نیز بر مطالبات افزوده خواهد شد. انگاه مجددا لازم خواهد شد که مذاکرات صلح در ژنو و یا جایی دیگر بر پایه مشارکت اقوام و یا حتی تغییرات اساسی بر مبنای مطالبات جدید شکل گرفته و گفتگوهای دشوار و شاید هم بی نتیجه ای دیگر در راه باشد.

ادامه... »

سهمیه بندی علم و دانش، سهمیه بندی حقوق بشری افراد است

  تعلیم و آموزش در آموزه های دین مبین اسلام یک فریضه، و در تمام مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی که افغانستان به آن پیوسته است، یک حق بنیادین بشری به رسمیت شناخته شده است. حقوق بشری یک حق قایم به فرد وهر انسان بماهو انسان، بدون هیچگونه تبعیض و تمایزی از آنها برخوردار می باشد. تعلیم و تحصیل نیز مثل حق حیات و زندگی، حق مالکیت، حق برخورداری از اصل برائت، حق آزادی و منع بردگی …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved