خانه » عزیزالله فصیحی

عزیزالله فصیحی

عزیزالله فصیحی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، کابل

کرزی با سوء استفاده ازپروسه دموکراسی سازی، به دنبال سلطه گری تاریخی می باشد

محترم حامد کرزی که در سال ۸۱ به دور ازاراده واقعی مردم افغانستان، توسط غرب در کنفرانس بن  برای شش ماه  به عنوان رئیس اداره دولت موقت افغانستان ،  دست گزاریده شد نا گهان طعم شیرین حکومت را به قیمت خون مردم ومظلومان میهن ما ، چشید وسپس با فضا سازی سیاسی وحمایت و دغل بازیهای خارجیها وبه اصلاح برگزاری لوی جرگه وایجاد اضطراب ووضعیت اضطرار ، زمینه ریاست وسیطره دوساله خود را فراهم نمود ودرسال ۸۳ وقتی زمان دوره …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved