خانه » علی رضوانی

علی رضوانی

علی رضوانی، نویسنده، ایران

افغانستان، دگرگونی ها و جهان جدید

ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم   افغانستان کشوری است که در تاریخ خود دگر گونی های فراوانی را تحمل کرده است اما این دگرگونی ها کمتر در راستای بهبود اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بوده است. چرایی این مسأله درین مقاله مورد بررسی واقع شده است.   اگر از مشخصات این عصر پرسش شود، شاید بتوان جواب های متعدد داد اما پاسخ که بتواند سرشت این عصر را باز گو کند چیزی ساده ولی بسیار اساسی است: …

ادامه... »

افغانستان، فرهنگ مداری یا سیاست مداری؟

( نقد و تحلیل بر او ضاع و احوال فرهنگ گریزی اندیشه ستیزی و سیاست زدگی در افغانستان )   اشاره: فرهنگ نظام ثابت و ریشه دار عمل، رفتار و اندیشیدن یک یا چند قوم است. و اگر فرهنگ داشتن و بی فرهنگ بودن را به شخص نسبت می دهند مراد این است که آن شخص از قواعد و نظم و منطقی پیروی می کند؛ یا بی نظم و بی مبالات به ادب و قاعده و قانون است.(۱) به تعبیر …

ادامه... »

منطق نظم اجتماعی در افغانستان

نظم وهماهنگی در جامعه بعنوان یکی از مؤلفه ها ی اساسی در حیات اجتماعی انسان مطرح بوده وتاثیر فراوان در تداوم حیات اجتماعی او داشته است، چگونی وکیفیت آن میتواند نقش مهم در توسعه وپیشرقت و یاانحطاط وعقب ماندگی یک جامعه داشته باشد. این درحالی است که سایر موجودات اجتماعی نیز دارای نظم وهماهنگی است، اما نظم در جوامع انسانی بخاطر خصلت عقلانیت وفرهنگ از سایر موجودات اجتماعی متفاوت میشود.به تعبیر دیگر نظم در جامعه تابع فرهنگ وشعور انسانی است …

ادامه... »

چرت جزمی یا خطای سیستماتیک ذهن!؟

خطای ذهن و جزم انگاری علی رضوانی مطلق انگاری و جزم اندیشی یکی از موانع جدی و اساسی شناخت بوده ومانع شکوفایی ذهن و در نتیجه مانع پیشرفت است. .. چرت جزمی یا خطای سیستماتیک ذهن!؟ مطلق انگاری و سیاه وسفید دیدن زندگی وحیات اجتماعی یکی ازمهمترین عوامل توسعه نیافتگی است. این انگاره و شیوه نگرش چه در زندگی خصوصی افراد وچه در سطح کلان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از عوامل بازدارنده پیشرفت و ترقی است. زیرا بر اساس این …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved