خانه » علیرضا شریفی

علیرضا شریفی

علیرضا شریفی، نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، کابل

احزاب سیاسی و تثبیت دموکراسی در افغانستان

  فهرست عناوین چکیده ۲ . ۲ واژگان کلیدی: حزب سیاسی، دموکراسی، افغانستان، شکافهای اجتماعی. ۲ طرح مساله. ۳ ۱٫مفاهیم و کلیات.. ۲ ۱٫۱٫ تعریف حزب سیاسی. ۲ ۱٫۲٫ نظریه‌های پیدایش احزاب.. ۲ ۱٫۲٫۱٫  نظریه انتخابی. ۲ ۱٫۲٫۲٫  نظریه توسعه و نوسازی.. ۲ ۱٫۲٫۳٫  نظریه تضاد طبقاتی. ۳ ۱٫۳٫ شکافهای اجتماعی. ۳ ۱٫۳٫۱٫  شکاف فعال و شکاف غیر فعال. ۳ ۱٫۳٫۲٫ شکاف اولیه و ثانویه. ۳ ۱٫۳٫۳٫ شکافهای متراکم و شکافهای متقاطع. ۳ احزاب سیاسی افغانستان. ۵ ۲٫۱٫ احزاب دوران …

ادامه... »

گفتمانهای شیعی از حکومت پساکمونیستی تا دموکراسی

 …………………….. فهرست عناوین درآمد………………………………………………………………………………………………………………….. نظریه گفتمان………………………………………………………………………………………………………. مفصل بندى (articulation)………………………………………………………………………………….. عناصر(elements)……………………………………………………………………………………………. لحظه‏ها(moment)……………………………………………………………………………………………. انسداد و توقف (closure)…………………………………………………………………………………….. حوزه گفتمانگى (field of discursivity)……………………………………………………………………. امکان و تصادف (contingency)…………………………………………………………………………….. منازعه و خصومت (antagonism)…………………………………………………………………………… زنجیره هم ارزى و تفاوت (chain of equivalence and difference)…………………………………… هویت (identity)……………………………………………………………………………………………. گفتمان شهیدمزاری………………………………………………………………………………………………… ۲٫۱٫  دالهای گفتمان مزاری………………………………………………………………………………………….. ۲٫۱٫۱٫ عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………… ۲٫۱٫۲٫ تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………… ۲٫۱٫۳٫ مقاومت…………………………………………………………………………………………………… ۲٫۱٫۴٫ هزاره…………………………………………………………………………………………………….. ۲٫۱٫۵٫ شیعه……………………………………………………………………………………………………… ۲٫۱٫۶٫ وحدت ملی………………………………………………………………………………………………… ۲٫۲٫  ارزیابی گفتمان مزاری……………………………………………………………………………………… گفتمان آیت الله محسنی…………………………………………………………………………………………….. ۳٫۱٫ دالهای گفتمان محسنی………………………………………………………………………………………….. ۳٫۱٫۱٫ اسلام سنتی……………………………………………………………………………………………….. ۳٫۱٫۲٫ شیعه……………………………………………………………………………………………………… ۳٫۱٫۳٫ کمونیست …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved