خانه » عادل غلامی خالقیار

عادل غلامی خالقیار

جایگاه و موقعیت رسانه های تصویری فارسی زبان در استرالیا

جهان از چند دهه گذشته به تدریج وارد عصر ارتباطات نوینی شده است. امروزه، براساس اعتقاد بسیاری از دانشمندان درحوزه‌های مختلف علوم‌اجتماعی، درعرصه‌های زندگی اجتماعی جهان امروزی آن‌چنان دگرگون‌شده که فهم و درک آن با مفاهیم و نظریه‌های قدیم عملی نیست. عصر نوین معمولاً با اصلاحات نظری جدیدی توصیف و تبیین می‌شود: جهانی شدن، عصر اطلاعات، عصر رسانه‌ها، جامعه اطلاعاتی و جامعه رسانه ای برخی از این مفاهیم‌اند. البته، نظریه‌پردازی‌های مربوط به جهان معاصر به این مفاهیم محدود نمی‌شوند. گذشته از این، نظریه‌های …

ادامه... »

جامعه جهانی واندیشه استراتژی جدید درافغانستان

(نگاهی به رویکرد تغییراستراتژی جامعه جهانی درافغانستان) باتوجه به ضعف جامعه جهانی که در مبارزه با تروریسم در منطقه رو نما گردیده و همچنین مطرح کردن تغییراستراتژی جدید از سوی آمریکا در افغانستان ازهمین جهت پاکستان باشناخت دقیق که از ابتدای بحران در سه دهه گذشته افغانستان دارد بخوبی ازمعادلات سیاسی افغانستان استفاده های سیاسی و استراتژی میکند این کشور از دیر زمان در بازی های سیاسی در حوزه افغانستان از مهارت خاصی برخردار میباشد.   جنرال پرویز مشرف رییس جمهور …

ادامه... »

اقوام درچشم انداز تحولات افغانستان

تاریخ کهن افغانستان نشان میدهد این کشور یکی از کشور های است که زیست اقوام در آن از برجستگی خاصی برخورداربوده و این پدیده بطور سنتی در معادلات سیاسی کشور همواره به سنجش گرفته میشود. این درحالیست که کشورهای جهان امروزی پدیده یاد شده را از جایگاه جامعه شناسی به برسی میگیرند و اقوام را جز واقعیات هر جامعه پنداشته ولی درعین حال اگر این پدیده از انسجام خوبی درجهت تحقق وتفاهم ملی برخوردار نباشد میتواند وسیله ای برای از …

ادامه... »

افغانستان واندیشه های ملی درعصر دموکراسی

باتوجه به آنچه که در افغانستان ومنطقه و جهان میگذرد درخواهیم یافت که افغانستان حساس ترین مرحله خویش را پشت سر میگذراند.و برای درک و شناخت اوضاع کنونی باید تجارب دهه های گذشت که بس گران بدست آمده است برسی و به سنجش گرفته شود و از آن برای مهار چالشهای کنونی کشور همچنین تدوین سیاستهای راهبردی داخلی وخارجی کشور استفاده گردد.به باور اندیشمندان نسل امروزی تجارب سه دهه اخیرکشور و همچنین شرایطی موجود در افغانستان ایجاب میکند که افغانستان در پیچخم بازی های سیاسی …

ادامه... »

مهاجرت وتبعات فرهنگی اجتماعی

رویدادهای پس از دهه هشتاد میلادی درافغانستان وهمچنین کودتا هاو اشغال این کشورتوسط اتحادجماهیرشوروی سابق. افغانستان را دچار بحرانها پی درپی گردانیده است.از سوی دیگر مداخلات کشور های بیگانه که هر کدام برای حفظ منافع متضاد خود به تمویل گروهای تحت نفوذ خویش طی سالهای جنگ می پرداختند. که این وضیعت باعث جنگهای دوام دار گشته در نتیجه زمینه از بین رفتن زیر بناهای اقتصادی و امنیتی و مصاحب بی شماری برای مردم افغانستان بجا گذاشته است. در همین حال ملیونها …

ادامه... »

مهاجرت وتقابل جامعه سنتی ومدرن

تجارب پدیده مهاجرت اصولا تاریخ ساز است. بسیاری از تمدنهای بشری از جمله آمریکا، کانادا و استرالیا …بوسیله مهاجران به این سرزمینها شکل گرفته اند. که امکان‌ دوباره‌ای‌ برای‌ رشد و تکامل‌ جوامع را فراهم‌ می کند .در حقیقت‌ می‌توان‌ گفت‌  مهاجرت‌ به‌ کشورهای‌ آزاد، انسان به‌ دنیائی‌ وارد می‌شود که‌ امکان‌ رشد و پیشرفت‌ در آن‌ کم‌ نیست‌، امنیت‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ مهیاست‌ و چندان‌ مانعی‌ بر سر راه‌ ترقی‌ و تعالی‌ آدمی‌ وجود ندارد.از سوی دیگر جامعه سنتی با …

ادامه... »

تهاجم کوچی ها در بهسود، رد پای بحران کجاست؟

یکی از معضلات تاریخی افغانستان که همواره عامل نا امنی، تشنّج و درگیری در مناطق از کشور گردیده مسأله کوچیها می باشد. در این نوشتاربه چند نکته از جمله آسیب ها، چالشها و زیانهای سیاسی فرهنگی، اقتصادی و امنیتی که از ادامه روند کوچیگری متوجه کشور بخصوص مناطق مرکزی هزاره جات می باشد اشاره می گردد. اگر چه سابقه کوچیگری و صحرانشینی در افغانستان قدمتی تاریخی دارد ولی از سوی دیگر کوچیگری در گذشته های تاریخی کشور باعث نزا عها …

ادامه... »

هویت ملی واسطوره های قومی

ریشه یابی بحرانها در سه دهه گذشته وزمینه چالشهای سیاسی فرهنگی واجتماعی کشور از جهات مختلف در گذشته به آن پرداخته شده ولی معضل بنیادی که یکی از عوامل از هم ریختن شیرازه وحدت ملی بین اقوام میتوان یاد کرد تشدید ذهنیت قبیله ای بر جامعه را می توان یاد نمود و به آن پرداخت که در همین راستا شخصیتهای این ذهنیت ارکان بنیادهای جامعه ای امروزی وبنیاد های حاکمیت راهمانند هیولای چنگ انداخته است. مردم افغانستان در دوران جهاد …

ادامه... »

ملالی جویا فریاد نسل سوخته دوران جنگ و خود کامگی

پس از استقرار و شروع بکار پارلمان جدید افغانستان مردم کشور امیدوار بودند که نمایندگان منتخب آنها کشور را از قهقرای بحرانهای گذشته افغانستان نجات داده و پارلمان جدید افغانستان ساختار های سیاسی کشور را بسوی دمو کراسی و مردم سالاری سوق خواهد داد. ولی اکنون تجارب و کارایی گذشته پارلمان جدید نشان میدهد نظام پارلمانی افغانستان جای خود را به تنشها و واکنشهای منفی داده و اکنون پارلمان افغانستان درگیر رقابتهای گروهیی خود شده از جمله حلقات و جریانهای …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved