خانه » سیدعبدالله رضوی

سیدعبدالله رضوی

سید عبدالله رضوی، شاعر و نویسنده، ایران

درنگ شاعرانه برسیاست

. نوشته ها و نقد های دو شاعر و فرهیخته ، صبور الله سیاسنگ و سید رضا محمدی در باره کتاب (سیاست افغانستان روایتی از درون )نوشته دکتر رنگین دادفر سپنتا با توجه به علاقه درونی و سلیقه ای که به این مقوله ها داشته ام مرا واداشت در این زمینه نکات چندی را مرقوم بدارم زیرا با خوانش نقد های این دو شاعر و نویسنده و همچنین نوشته طولانی تر از علی امیری در این زمینه ، به این …

ادامه... »

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved