خانه » مقالات » سیاست » درنگ شاعرانه برسیاست

درنگ شاعرانه برسیاست

. نوشته ها و نقد های دو شاعر و فرهیخته ، صبور الله سیاسنگ و سید رضا محمدی در باره کتاب (سیاست افغانستان روایتی از درون )نوشته دکتر رنگین دادفر سپنتا با توجه به علاقه درونی و سلیقه ای که به این مقوله ها داشته ام مرا واداشت در این زمینه نکات چندی را مرقوم بدارم زیرا با خوانش نقد های این دو شاعر و نویسنده و همچنین نوشته طولانی تر از علی امیری در این زمینه ، به این نتیجه اذعان یافتم که دیدگاه آزاد اندیشانه و ایدآل ، چقدر متفاوت است از دیدگاه فاشیستی وسمت گرایانه و مغرضانه که هر کدام به مثابه خودش یک اثر را متفاوت جلوه میدهد.

نخست باید گفت که نقد های این دو فرهیخته در عین تفاوت دیدگاه و نوع رویکرد ،هرکدام بجا و درخور تامل است : سیاسنگ اما از دریچه حسرت و سرزنش نسبت به تیم ناکام کرزی و فرصت های از دست رفته وطن ، دلتنگ است و هجرت دیر پای خودش را در غرب و همین طور آوارگی صدها مهاجر فرهیخته و وطن پرست را (که دلشان برای این آب و خاک می طپد )در جای جای این کره خاکی تلویحا نتیجه ناکامی کرزی و سپنتا و جلالی و کریم خرم و تیم نا کار آمد و نامتعهد او میداند و شکایت دوستانه او ازسپنتا و اهالی سیاست با رویکرد دردمندانه او را وادار به قلم زنی دراین زمینه نموده است .

متتقد دیگر “سید رضا محمدی” اما از دریچه دیگر به سپنتا و کتابش نگاه نموده و او را می ستاید!  دلیل ستایش او چیزی است که سپنتا را از قاره سبز اروپا و بهشت زمینی به افغانستان ویران کشانیده و آن چیز همانا حس وطن پرستی و عشق به میهن و علاقه وصف ناپذیر نسبت به زادگاه و اراده احیاء مجدد شکوه اساطیری خراسان کهن و بالا تر ازهمه حس نوستالوژی روز های شیرین کوچ نشینی او بر بلندای هرات باستان و یاد آوری دوران پرطلاطم ، اما زیبای روزگار جوانی او دردوران تحصیل و گشت و گذار بر کوهپایه های کابل،همه دست به دست هم داده ، او را از فرانکفورت به زادگاه اساطیری اش کشانیده است.

و این حسی است که کمابیش سید رضا محمدی نیز آنرا تجربه نموده است و او هم، چونان سپنتا ،و باهمان ایده ها ،عطای مهاجرت در لندن و…را به لقایش بخشیده است !!و همین مسئله باعث شده که سید رضا نتوانسته است این حس مشترک را در نوشته کوتاهش پنهان نماید بلکه با هم ذات پنداری با سپنتا این پیام را به عنوان یک حس شاعرانه به خواننده ها منتقل نموده است.

این حس زیبا و عاطفی را با نگاهی کوتاه در کتاب ” سیاست افغانستان روایتی ازدرون ” نیز میتوان دید و به زیبایی آنرا در لابلای کتاب احساس کرد. نگارنده این سطور نیز باور مند است که سپنتا آمده است تا این حس نوستالوژیک را با خدمت به هموطنانش زنده نماید !! و حال بماند که آن آرمان بلند و اهداف ایده آلیستی را چقدر توانسته در سایه حکومت نوپای کرزی و تیمش به منصه ظهور برساند!! با تایید دیدگاه رضا محمدی ،من اما سپنتا را شایسته وزارت فرهنگ یا تحصبلات عالی میدانم نه وزارت خارجه و رییس امنیت ملی زیرا یک نویسنده و متخصص در علوم انسانی و جامعه شناسی شایسته سکانداری کرسی دانش و دانایی است نه وظیفه سخت و خشن امنیتی و نظامیگری.

و اما نقد علی امیری از کتاب سپنتا با همه طول و تفصیل و اداهای آنچنانی و با محتوای نارسا و گزنده اش بسیار غیر منصفانه و حتی مغرضانه و… است چون امیری بجای انعکاس دادن پیام های انسان دوستانه و آرمان گرایانه سپنتا، از دوران مبارزه اش در روز های سیاه استبداد ظاهر خانی در فصل نوجوانی و جوانی و سپس شکل گیری مبارزه در حلقه جنبش های شعله جاوید و …و توصیف از شخصیت های بی نظیر اکرم یاری و سیما ثمر و سایر مبارزان دوران سیاه استبداد، اوج بی اعتنایی اش را به مسایل پوچ قوم گرایانه به نمایش گذاشته است.

امیری اما در نقد این اثر، گویا از دیدن این جنبه های مثبت عاجز است زیرا او در این سالهای سیاه با تفکر منفی قوم گرایانه نفس کشیده است و این تفکر او را دچار بی انصافی و این نوع قلم فرسایی در نقد یک اثر گرانسنگ نموده است .

سوگمندانه باید گفت که امیری و رفقای تند رو حزبی او هماره ، پرچمدار این نوع دیدگاه منفی درهمه زمینه ها بوده است و هنوز این دیدگاه را در معاشرت با همفکران حزبی اش ازیاد نبرده است و متاسفانه ادامه این نوع دیدگاه آسیب جدی به ملت سازی درکشور کثیر القومی مثل افغانستان وارد نموده است . چقدر زیبا است اگر نویسندگان ما فارغ از این رویکرد های افراطی به سیاست وفرهنگ واجتماع نگاه کنند تا شاهد رویش جوانه همدلی و همزیستی مسالمت آمیز در کشور عزیز وزخم دیده مان باشیم به امید چنین روز .

سید عبدالله رضوی

About سیدعبدالله رضوی

سید عبدالله رضوی، شاعر و نویسنده، ایران
منبع: شبکه قلم
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

این را هم ببینید!

کشتار گنجشک‌ها به دستور مائو

شش دهه از سخنرانی آتشین مائوتسه دون – “مغز متفکر” شماره‌ یک چین – میگذرد: …

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved