خانه » مقالات » فرهنگ » پایگاه اجتماعی و نقش اجتماعی 

پایگاه اجتماعی و نقش اجتماعی 

بر اساس تحقیقات جامعه شناختی و روان شناختی، پایگاه و نقش اجتماعی عناصر اصلی برسازنده دنیای روانی و شخصیتی و در نهایت هم برکنشیهای انسانها میباشد.

این دو مفهوم شاکله های اصلی تحلیل کارل مارکس و فمینیسم ها بخصوص لیبرال فمینیسم را در تحلیل از ماهیت رفتار و صورت‌بندی های اجتماعی، تشکیل میدهد، کارل مارکس مناسبات اجتماعی انسانها را تابع ابزار، عوامل تولید و نقش اجتماعی، پایگاه اجتماعی انسانها بیان میدارد که با تغییر ابزار عوامل تولید، نگرش، کنش و سرانجام روابط تولید و اشکال مختلف مناسبات مادی و اجتماعی انسانها نیز تغییر میکند، بر اساس این نگرش مفسران مارکس در تحلیل خود و با مطالعات موردی بیان میکند که انسانهای برآمده از پایگاه اجتماعی محروم به لحاظ شخصیت اجتماعی سرشار از احساسات و اعتراض نسبت به مناسبات زندگی بوده، از نهاد نا آرام برخوردار بوده از همین رو همواره در جهت تغییر مناسبات اجتماعی میکوشند، در مقابل انسانهای برآمده از پایگاه اجتماعی و منزلت اجتماعی بالا محافظه کار بوده، همواره در جهت حفظ مناسبات اجتماعی حاکم میکوشند.

فیمنیست ها بخصوص لیبرال فمینیسم در تحلیل خود از محرومیت تاریخی و اجتماعی زنان و در توجیه از رشد نیافتگی عقلانی و در مجموع انحطاط شخصیتی زنان از این دو مفهوم یعنی پایگاه اجتماعی و بخصوص نقشهای اجتماعی بهره میگیرند و استدلال میدارند که این نقشهای تاریخی، اجتماعی زنان بوده است که بر انحطاط و توسعه نیافتگی عقلانی در زنان سایه افکنده است، نقشهای اجتماعی زنان از اقتدار فیزیکی، روانی و مناسبات تاریخی مرد سالار سرچشمه گرفته، و در یک پروسه تعاملی دنیای روانی، شخصیتی زنان را بر ساخته اند، از همین رو زنان در کنشهای اجتماعی خود غالبا عاطفی و رشد نایافته تبارز دارند، در همین راستا روان شناختی فمینیسم نیز عواطف انسانی زنان را نوعی بازتاب، ناکامیها، شکستهای روانی و تجلی معکوس شکستهای روانی و یا بعبارتی تعمیم خود ترحمی بیان میدارد. آنان استدلال میدارند که عقلانیت، عواطف یک استعداد و نیروی طبیعی در وجود انسانها است اما میزان تجلی و تبارز این دو نیرو در کنشهای اجتماعی انسان، مردان و زنان تابع پایگاه اجتماعی و نقش اجتماعی انسان میباشد.

 

منبع: شبکه قلم
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

این را هم ببینید!

هراس از واژه «شهروند» چرا؟

من بعید می دانم حکمتیار فرق مفهوم ترمینولوژی تبعه(subject) و شهروند(citizen) را نداند(بخصوص که آدم …

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved