خانه » مقالات » اندیشه » نیچه و قانون ضعفاء

نیچه و قانون ضعفاء

اگر نیچه افغانستان را می دید هیچگاه نمی گفت قانون، اختراع ضعفاء است برای بازداشتن و ممانعت اقویا از خودسری ها و خودکامگی های شان. البته این سخن او درست است که ضعفاء به دلیل ضعفی که دارند همیشه مادون اقویا اند. اما او اگر افغانستان را می دید نمی گفت ضعفاء برای جبران ضعف خود قانون را اختراع کردند و کوشیدند آن را “مافوق همه” سازند تا به این وسیله اقتدار و مافوق بودند اقویا را مهار کنند.
نیچه افغانستان را ندیده بود. اگر می دید، لابد با روسو هم عقیده می شد و شاید می گفت: قانون اختراع اقویاست نه ضعفاء. قانون را ضعفا برای تحکیم عدالت ننوشته اند. قانون را اقویا نوشته اند تا در سایه ی آن خودسری ها، خودکامگی ها و فزون طلبی های خود را مشروع سازند. قانون ابزاری است در خدمت منافع قدرتمندان تا هرزمان که ضامن سود شان باشد تطبیق گردد؛ در غیر آن صورت، تعطیل. اقویا، مافوق قانون اند و اینکه گویند قانون مافوق همه است، یک افسانه است و بس.

About امین آرمان

امین آرمان، نویسنده، پژوهشگر و مدیرمسؤل شبکه قلم، کابل
منبع: شبکه قلم
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

این را هم ببینید!

نکاتی پیرامون اسلام و آنارشیسم

  ما جهان سومی ها، که بواسطۀ دوری از تعقل در این وضع مانده و …

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved