خانه » مقالات » نگاه ژرف » نقد وبررسی آثار صادق هدایت

نقد وبررسی آثار صادق هدایت

آثار صادق هدایت را به چند دسته می توان تقسیم نمود ؛ مقالات وتحقیقات ، نمایشنامه ها ، ترجمه ها وداستان ها . ما در این نوشتار بیشتر به کار های داستانی صادق هدایت نظر داریم وچون نمایشنامه های هدایت از سه اثر تجاوز نمی کند ، ابتدا سراغ آنها می رویم . نمایشنامه های هدایت آثار قابل قبولی نیست . یحیی آرین پور می نویسد : « پروین دختر ساسان و مازیار دو نمایشنامه تاریخی است که در تحت تاثیر احساسات میهن پرستی نوشته شده … هدایت یک نمایشنامه خیمه شب بازی کوتاهی هم دارد که در آن افسانه « آفرینش » را تصویر کرده است . نمایشنامههای هدایت از لحاظ فنی مقام بلندی ندارند . آنها برای صحنه نوشته نشده ونکات هنری در آنها رعایت نگردیده ، گفتگوها وگفتار ها طولانی وخسته کننده است.

 

فهرست عناوین

 

……………………

 

داستان ها

 

بوف کور (۱۳۱۵)

 

عنوان بوف کور

 

بخش یک : زندگی

 

۱-  حرکت به عقب در زمان

 

بخش دو : زندگی در گذشته

 

۲-  بازگشت از سفر در زمان

 

۳ – مضمون بوف کور

 

۴ – راوی بوف کور

 

۵- زبان بوف کور

 

۶ – خاستگاه های بوف کور

 

خاستگاه های درونی

 

دین ستیزی در آثار هدایت

 

……………………………

 

 

 

آثار صادق هدایت را به چند دسته می توان تقسیم نمود ؛ مقالات وتحقیقات ، نمایشنامه ها ، ترجمه ها وداستان ها . ما در این نوشتار بیشتر به کار های داستانی صادق هدایت نظر داریم وچون نمایشنامه های هدایت از سه اثر تجاوز نمی کند ، ابتدا سراغ آنها می رویم . نمایشنامه های هدایت آثار قابل قبولی نیست . یحیی آرین پور می نویسد : « پروین دختر ساسان و مازیار دو نمایشنامه تاریخی است که در تحت تاثیر احساسات میهن پرستی نوشته شده … هدایت یک نمایشنامه خیمه شب بازی کوتاهی هم دارد که در آن افسانه « آفرینش » را تصویر کرده است . نمایشنامههای هدایت از لحاظ فنی مقام بلندی ندارند . آنها برای صحنه نوشته نشده ونکات هنری در آنها رعایت نگردیده ، گفتگوها وگفتار ها طولانی وخسته کننده است(۱) » .

 

داستان ها

 

داستانهای هدایت را می توان از زاویه های مختلف تقسیم بندی نمود . به عنوان مثال داستان های کوتاه وداستان های بلند یا رمان* ومی توان بر اساس تاریخ نگارش یا تاریخ انتشار گروه بندی نمود . همان کاری را که آرین پور به نقل از محققان روسی کرده است . آنان گفته اند : « صادق هدایت دوگونه آثار دارد . گروه اول از آغاز نویسندگی تا سال ۱۳۲۰ ( داستان مرگ ( ۱۳۰۵) ، مجموعه داستان زنده بگور ( ۱۳۰۹) ، افسانه آفرینش ( ۱۳۰۹ ) ، پروین دختر ساسان (۱۳۰۹) سایه معول (۱۳۰۹) مجموعه داستان سه قدره خون (۱۳۱۱) ، اصفهان نصف جهان ( ۱۳۱۱) ، مجموعه داستان سایه روشن (۱۳۱۲) ، علویه خانم (۱۳۱۲) ، مازیار (۱۳۱۲) ، بئف کور (۱۳۱۵) ، گجسته ابالیش (۱۳۱۶) وگروه دوم از سال ۱۳۲۰ تا پایان عمر ( مجموعه داستان سگ ولگرد (۱۳۲۱) ، آب زندگی (۱۳۲۲) ، مجموعه داستان ولنگاری ( ۱۳۲۳) حاجی آقا (۱۳۲۴) ، فردا (۱۳۲۵) وتوپ مرواری ( هنوز چاپ نشده ) . آرین پور می گوید : « این تقسیم بندی را بطور مشروط وبا مسامحه می توان پذیرفت » . بعد می نویسد : « تنگیز کشه لاوا ودیگر ناقدان وصاحب نظران شوروی معنقدند که نویسنده در نخستین مرحله از زندگی ادبی خود یعنی از روزی که قلم به دست گرفته تا سال ۱۳۲۰ مقهور جریان های ادبی غرب و نویسندگان واندیشمندان غربی بوده ، تاحدی که ازمشاهده ی حقایق وواقعیات زندگی غافل وبدور مانده است . او وهم مکتبان او می پندارند که بسیاری از نوشته های هدایت در این دوران ( مانند زنده بگور ، آتش پرست ، سه قطره خون ، عروسک پشت پرده ، آیینه شکسته وغیره ) در تحت تاثیر ادبیات منحط اروپای غربی وبا تاثر از تعالیم مکتب امپرسیونیم بهوجود آمده است»(۲) .

 

متن کامل

About سرور تقوی

سرور تقوی، نویسنده و منتقد ادبی، کابل
منبع: شبکه قلم
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

این را هم ببینید!

تحلیل جاسوسی رایانه ای

جاسوسی رایانه ای یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است. که درماده ۷۳۱-۷۳۲ ۷۳۳ قانون …

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved