خانه » رسانه » آزادی بیان و آرامش وجدان

آزادی بیان و آرامش وجدان

دیری است برخی واژه ها در محافل سیاسی وژورنالیستی کشور ما چنان کاربرد یافته که کم کم نقل و نبات مجالس می شود: دموکراسی،آزادی،آزادی بیان، اصلاحات اداری، حقوق بشرو… در وهله اول چنین به نظر می رسد که میان برخی از این مقولات ارتباطی و سنخیتی وجود ندارد اما اینطور نیست و نخواهد بود . به دو مقولهء آزادی بیان و اصلاحات بنگرید! طوری که گفته می شود آزادی بیان درافغانستان- در مقایسه با دوره های ماقبل- وضعیت رو به بهبود دارد_ که البته عجالتااز برخی نارسایی های جدی آن باید در گذریم_ اما پرسش این است که به این آزادی چه قدر بها داده می شود و به پرسشهایی که در ذیل آن طرح می شود تا چه اندازه پاسخ داده می شود. به عبارت دیگر گفتمان نقد و دعوای اصلاحات اساسی و ساختاری در میان بنیادهای مدنی کشور از یک سو و دولتیان و دولتمردان از دیگر سو چه واکنش اصلاح گرایانه در پی داشته است؟ چنین به نظرمی آید که تا حال واکنش دولتیان،اصرار بر پایمردی و حفظ خونسردی در برابرپرسشها و انتقادات اصلاح طلبانه منتقدان بوده که این خود نقطه عطفی در تاریخ بگو مگوهای خانمان براندازسیاسی افغانستان است . در گذشته ها یا کسی جرئت نمی کرد از مسؤلین رده بالا انتقاد کند ویا اگر انتقاد میکرد، باید در موقعیتی می بود که بتواند با دستگاه شان درآویزد و در صورت لزوم با ایشان به تبادل آتش بپردازد ! لیکن در شرایط فعلی و به برکت گوهرگرد آلود آزادی که به تازگی در کشور ما سر اززیرخاک خود کامگی واز میان برهوت خاموشی بیرون آورده و نصیب مردم ما گردیده، هرگونه نقد و انتقاد _البته به جز نسبت به مقدسات دینی بر مبنای قانون اساسی_ آزاد اعلام شده و در نتیجه هرکسی و از هر کجایی که بتواند، آزاد است دولت و دولتیان و هر آنچه و هرآنکس را که برمافوق اریکه قدرت سوار است یا در ماحول آن در گردش است، به زیر تیغ نقد و حلاجی خویش افگند. طرف مقابل چه خواهد کرد؟ طرف مقابل هم با کمال آرامی وخونسردی، روال عادی امور مملکت را پی گرفته بدون توجه به این فکاهیات و وهمیات نقد گرانه با تأنی و تدبر وتساهل خردمندانه به رتق و فتق مسایل مملکت ادامه خواهد داد، بدون اینکه ذره ای از این وهمیات و فکاهیات روشنگرانه به گوش ایشان برود… این همه آرامش و متانت سیاسی ناشی از احترام به اصل آزادی است! اصلاحات نیز صرفا در سایهء آزادی انجام یافتنی است ! ما هم هرچه خواستیم در پناه این آزادی می نویسم و اینها همه به خاطر اصلاح امور است. این طور نیست؟

About امین آرمان

امین آرمان، نویسنده، پژوهشگر و مدیرمسؤل شبکه قلم، کابل
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved